Custom publishing

custom publishing,agencja custom publishing,agencja wydawnicza,prasa firmowa

Custom publishing

Pełny opis


Przygotowaliśmy setki biuletynów dla spółek, przeszkoliliśmy niemal pięćset ludzi, oceniliśmy blisko tysiąc wydawnictw w Konkursie Biuletynów Firmowych, napisaliśmy trzysta artykułów związanych z custom publishing – to wszystko potwierdza naszą sporą wiedzę. Nasi klienci mogą rozwijać się dzięki współpracy z nami i wykorzystywać wzorce z doświadczeń i rekomendacji naszej agencji custom publishing.
Proponujemy jasne normy kooperacji, przygotowania i wyceny projektu, zapisów w umowie. Stawiamy na odpowiedzialność w relacjach z klientami i miarodajną wymianę informacji.
Wychwytujemy specyfikę klienta, jego oczekiwania i długofalowe potrzeby. Chcemy rozstrzygnąć, w jakim otoczeniu funkcjonuje klient. Dbamy o obopólne zrozumienie i partnerskie – oparte na szacunku i uczciwości – podejście do przeprowadzenia projektu.
Ekspresowo reagujemy na potrzeby klienta – zarówno w kwestiach formalnych (projekt umowy, zasady współdziałania, wyceny), jak i edytorskich (dostrojenie harmonogramu, zakres opieki merytorycznej, dodatkowe projekty wydawnicze).
Naszą wiarygodność tworzymy na otwartej komunikacji z klientami i eksperckiej opiece merytorycznej. Długofalowa kooperacja z klientami i idące za nią zaufanie są optymalnym dowodem na naszą skuteczność i jakość działań. Zaufało nam już kilkaset spółek w Polsce.

 Kategoria